fbpx

2024

Plik
pdf Uchwała Nr 6 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku oraz Filii w Ełku do dyscyplin naukowych od roku akademickiego 2024/2025
pdf Uchwała Nr 5 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 4 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 3 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 2 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku na rok akademicki 2025/2026
pdf Uchwała Nr 1 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 10 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku na rok akademicki 2024/2025
pdf Uchwała Nr 6 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie określenia wytycznych w zakresie ustalania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni od roku akademickiego 2024/2025
pdf Uchwała Nr 5 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z funkcjonowania Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku w roku akademickim 2022/2023

2023

Plik
pdf Uchwała Nr 13 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych W Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Raportu z oceny funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2021/2022
pdf Uchwała Nr 3 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku oraz Filii w Ełku do dyscyplin naukowych od roku akademickiego 2023/2024
pdf Załączniki do Wytycznych w zakresie ustalania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni od roku akademickiego 2023/2024
pdf Uchwała Nr 2 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wytycznych w zakresie ustalania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań uczelni od roku akademickiego 2023/2024
pdf Uchwała Nr 1 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 12 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych W Białymstoku z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia list promotorów do prowadzenia seminariów dyplomowych w roku akademickim 2022/2023 w semestrze zimowym i letnim na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach studiów we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 11 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów pierwszego i drugiego stopnia, na poszczególnych kierunkach, poziomach i formach studiów w roku akademickim 2022/2023 we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku
pdf Uchwała Nr 10 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku na rok akademicki 2024/2025
pdf Uchwała Nr 9 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 4 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024
pdf Uchwała Nr 8 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku Marketing cyfrowy, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, prowadzonego przez Wydział Zarządzania we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku w Filii w Ełku, obwiązującego od roku akademickiego 2023/2024
pdf Uchwała Nr 7 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych W Białymstoku z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku Marketing cyfrowy, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, prowadzonego przez Wydział Nauk Ekonomicznych we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, obwiązującego od roku akademickiego 2023/2024
pdf Uchwała Nr 6 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Marketing cyfrowy, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, prowadzonego przez Wydział Zarządzania we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku w Filii w Ełku, obowiązującego od roku akademickiego 2023/2024
pdf Uchwała Nr 5 Senatu Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Marketing cyfrowy, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, prowadzonego przez Wydział Nauk Ekonomicznych we Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku, obowiązującego od roku akademickiego 2023/2024

2022

Plik
pdf UCHWAŁA NR 16UCHWAŁA NR 16 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 16 GRUDNIA 2022 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z FUNKCJONOWANIA WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022
pdf UCHWAŁA NR 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na rok akademicki 2023/2024
pdf UCHWAŁA NR 3 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 3 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023
pdf Uchwała Nr 5 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Raportu z oceny funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2020/2021
pdf Uchwała Nr 2 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przyporządkowania do dyscypliny naukowej kierunku Zarządzanie, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, prowadzonego przez Wydział Zarządzania w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w Filii w Ełku, obwiązującego od roku akademickiego 2022/2023
pdf Uchwała Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, prowadzonego przez Wydział Zarządzania w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku w Filii w Ełku, obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023
pdf Uchwała Nr 3 z 28_01_2022
pdf Uchwała Nr 2 z 28_01_2022
pdf Uchwała Nr 1 z_28_01_2022

2021

Plik
pdf Uchwała Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Filii w Ełku do dyscyplin naukowych od roku akademickiego 2021/2022
pdf Uchwała Nr 2 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązujących od roku akademickiego 2020/2021 programach studiów, w tym efektów uczenia się na poszczególnych kierunkach, poziomach oraz profilach studiów prowadzonych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Filię w Ełku, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022
pdf Uchwała Nr 3 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na rok akademicki 2022/2023
pdf Uchwała Nr 4 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian do Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się przyjętego Uchwałą NR 13 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 września 2019 r., zmienioną Zarządzeniem Rektora NR 021.63.2020 z dnia 30 listopada 2020 r., zatwierdzonym Uchwałą NR 9 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2020 r.
pdf Uchwała Nr 6 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 3 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022

2019-2020

Plik
pdf Uchwała Nr 8 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
pdf Uchwała Nr 13 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się
pdf Uchwała NR 19 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 6 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
pdf Uchwała Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sprawozdania w dydaktyki za rok akademicki 2018/2019;
pdf Uchwała Nr 2 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie sprawozdania z Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku za rok akademicki 2018/2019;
pdf Uchwała Nr 5 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 7 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku;
pdf Uchwała Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia programu studiów dla kierunku „Bezpieczeństwo państwa”, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku, obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021;
pdf Uchwała Nr 2 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przyporządkowania kierunku „Bezpieczeństwo państwa”, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem studiów uzyskiwane są efekty uczenia się na tym kierunku;
pdf Uchwała Nr 9 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Uchwały NR 13 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się
pdf Uchwała Nr 10 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wprowadzania i zastosowania rozwiązań alternatywnych dla studiujących osób niepełnosprawnych