fbpx

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ(21.10.22)

Szanowni Studenci,

w dniu 21.10.22 (16:45) odbędzie się spotkanie w ramach Akademii Dobrych Praktyk WSFIZ, ekspertem będzie pan Adam Walicki – prezes Instytutu Kronenberga.

Więcej o Prelegencie:

Adam Walicki – Konsultant i trener w zakresie zarządzania marketingowego i komunikacji biznesowej.
Od ponad trzydziestu lat doradca wiodących firm regionu. Wykładowca marketingu na studiach podyplomowych i studiach MBA. Inicjator powstania nowych przedsięwzięć gospodarczych i klastrów. Organizator i prelegent na kilkudziesięciu konferencjach i seminariach biznesowych. Prezes Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych, organizacji wspierającej działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i planowania zintegrowanego północno – wschodniej Polski. Prezes Resursy Podlaskiej, której celem jest wspieranie inicjatyw dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego. Prezes zarządu Fundacji Technotalenty, organizacji promującej kulturę innowacji. Współzałożyciel Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Członek zarządu Instytutu Badań i Analiz VIVADE realizującego badania społeczne i gospodarcze. Wieloletni członek kapituł konkursów biznesowych, w tym Podlaskiej Złotej Setki i Menedżera Roku oraz przewodniczący Kapituły Nagrody Kronenberga „Omne Trinum Perfectum”. Członek Rad Konsultacyjnych na Wydziale Biologii i na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Wiceprzewodniczący Rady Rozwoju Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Członek Rady Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

 

Data publikacji

20 października 2022 r.

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ(21.10.22)