fbpx

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ (3.12.21)

Szanowni Studenci, w ramach najbliższej Akademii Dobrych Praktyk (3.12.21, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt. „Budowanie relacji czyli jak robimy to na co dzień w korporacji”, który poprowadzi Pan Marek Skowronek – Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu SECURITAS.

O PRELEGENCIE:

Marek Skowronek

— Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku Master of Business Administration, Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku elektronika i telekomunikacja, Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Potencjałem Społecznym Firmy oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa na kierunku Zarządzanie Kierownicze.

— Z Securitas związany od 22 lat, gdzie mógł rozwijać swoje kompetencje na  prawie wszystkich szczeblach kariery zawodowej.

— 2018 – Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu

— 2016 – Dyrektor Krajowy, Członek Zarządu

— 2008 – Dyrektor Regionalny, Pełnomocnik Zarządu

— 2003 – Menedżer Ochrony

— 1998 – Pracownik ochrony

— Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania zmianą.

— Specjalizuje się w zarządzaniu zespołami, zarządzaniu strategicznym, sprzedaży, negocjacjach oraz budowaniu partnerskich relacji z partnerami biznesowymi na rynku lokalnym oraz globalnym.

— Główne obszary zainteresowania:

— Technologie wspierające bezpieczeństwo,

— Automatyzacja i usprawnianie procesów.

Serdecznie zapraszamy.

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY0Mjg4MzgtYTU0NC00NjdiLThiYzItMmVmNDVjZWY2ODgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Data publikacji

26 listopada 2021 r.

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ (3.12.21)