fbpx

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ – Sukcesja w biznesie

Szanowni Studenci,

w dniu 15.01.21 (piątek) o godz. 17:00 odbędzie się kolejne spotkanie w ramach Akademii Dobrych Praktyk WSFiZ, ekspertką będzie Magdalena Nowak. Temat wystąpienia: „Sukcesja w biznesie”. Zapraszamy już dziś.

Informacje o prelegentce:

Magdalena Nowak – Doradca Biznesowy z zakresu przeprowadzania sukcesji w firmach. Niejednokrotnie spotyka się z zaniedbywaniem spraw takich jak napisanie testamentu u przedsiębiorców.. Klienci przychodzą do niej z prośbą o pomoc w sprawach spadkowych, ustalaniu podziału majątku w sytuacji kiedy to nieruchomości są w kredycie. Mając wiedzą na temat niedozwolonych klauzul stosowanych przez banki zajmuje się także odzyskiwaniem roszczeń z umów CHF jak i przedterminowo spłaconych umów kredytowych. Dodatkowo pełni funkcje Dyrektora Operacyjnego w spółce zajmującej się obsługą prawną w branży IT. Zdobyła tytuł magistra gospodarki przestrzennej, ukończyła studia podyplomowe MBA, jest ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym w Białymstoku. Rozpoczęła również studia podyplomowe pozwalające uzyskać wpis na listę mediatorów. Od ponad 13 lat w świecie finansów – najpierw jako pośrednik finansowy, następnie osoba pomagająca klientom, którzy popadli w problemy finansowe. Pomaga wyjść z zadłużenia, niejednokrotnie pisze pisma czy to sądowe czy urzędowe. Doświadczenie życiowe pozwala jej nieść pomoc osobom rozwodzącym się a także dzielącym majątki. Również w przypadku przemocy domowej i związków toksycznych jej wiedza i utarte ścieżki dają rozwiązania tam, gdzie wydawałoby się, ze ich nie ma. Wspiera nie tylko kobiety ale i mężczyzn – każdego kto zwróci się do niej po pomoc.

Jako kobieta doświadczyła w życiu prywatnym wiele, co pozwoliło jej nabyć wprawy w rozstrzyganiu spraw o różnej tematyce. Zmysł analityczny pozwala na dogłębne analizy dokumentów i niejednokrotnie znajdowanie rozwiązań, których nie widzą inni. Obecnie jako Ławnik może poszerzać swoją wiedzę w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich. To dodatkowo pomaga jej w dostrzeganiu istotnych kwestii do ustalenia chociażby w relacjach rozwodzących się par.

Magdalena Nowak jest członkinią Europejskiego Klubu Biznesu Kobiet a także Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku. Prowadzi prelekcje na temat sukcesji w biznesie, spraw związanych z dziedziczeniem majątku. Na spotkaniach z Kobietami opowiadając o swojej drodze do sukcesu staje się wsparciem dla innych. Swoją autentycznością i oryginalnością pokazuje, że wszystko o czym mówi wydarzyło się naprawdę i nie są to zmyślone historie.

Mówi o sobie – „Nie pytaj mnie czy się czymś zajmuję. Opowiedz mi o swoim problemie a ja odpowiem, czy zrobię to osobiście czy przekażę do zaprzyjaźnionego specjalisty”.

Spotkanie przeprowadzone zostanie za pomocą platformy TEAMS.

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmExM2UxOTYtMTllNi00YzQwLWEwNmEtZWUyYWM5MjdiODZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

Data publikacji

12 stycznia 2021 r.

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ – Sukcesja w biznesie