fbpx

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ (5.11.21)

Szanowni Studenci, w ramach najbliższej Akademii Dobrych Praktyk (5.11.21, godz.16:45), zapraszamy na wykład pt. „Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe S.A., zagadnienia logistyczne i funkcjonowanie w okresie pandemii”, który poprowadzi dr Bogdan Rogaski.

Więcej o Prelegencie: Bogdan Rogaski –  doktor nauk ekonomicznych, wieloletni praktyk gospodarczy i nauczyciel akademicki. Ukończył studia uniwersyteckie z zakresu zarządzania oraz prawa i obronił pracę doktorską z zakresu ekonomii. Od początku okresu zmian gospodarczych zajmował się restrukturyzacją przedsiębiorstw a przez ostatnie dwadzieścia lat był członkiem zarządów i rad nadzorczych znanych podlaskich przedsiębiorstw. W trakcie wieloletniej praktyki gospodarczej zebrał bagaż doświadczeń menedżerskich z zakresu skutecznego kierowania ludźmi w procesach zmian i restrukturyzacji.Specjalizuje się w doradztwie z zakresu wprowadzania zmian strategicznych w instytucjach i przedsiębiorstwach.

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmE1MWI0OGQtYzllNy00OTZlLThjNjktZGEzZGI2M2ZkOWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Data publikacji

29 października 2021 r.

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ (5.11.21)