fbpx

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ (29.01.21)

Szanowni Studenci,

zapraszamy w dniu 29.01.21 (17:00) na wykład w ramach Akademii Dobrych Praktyk WSFiZ. Temat: „Rewolucja cyfrowa i jej konsekwencje dla społeczeństwa i gospodarki”. Prelegent: Rafał Mejsak – Prezes Zarządu Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji.

Link do wydarzenia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjk3ZmQ5NDYtOGZmNy00ZmM0LWI1MmYtMDhiOTNkNWJhNmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226068a8db-a8b1-4c2f-b9a3-9671750b4688%22%2c%22Oid%22%3a%2281a69184-0aab-4bd0-b54b-fd965f5a805a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Data publikacji

28 stycznia 2021 r.

Akademia Dobrych Praktyk WSFiZ (29.01.21)